Vad är Sofiresor?

Foto Mikael Jedhamre

Foto Mikael Jedhamre

Foto Mikael Jedhamre

Vad är Sofiresor?


Sofiresor grundades 2016 och leds av Eva och Pontus Örtendahl.


Sofiresor arrangerar och genomför gruppresor med ankytning till ekofilosofi, kultur, historia, natur men också till andra områden.   


Ett av syftena med våra resor är att ge en djupare förståelse för andra kulturer. Men vi intresserar oss också för vår egen kultur och dess rötter.


Pontus har tidigare lett resor till ett trettiotal länder/områden. Bland dessa är Samiska , Norröna (Färöarna, Shetland, Orkney, Hebriderna, Grönland), Keltiska , Maori, Sherpa och San- kulturer/områden. Flera studieresor har haft Indien, särskilt Varanasi, som mål.


Sofiresor kommer att organisera resor i samma anda men också med andra intresseinriktningar och resmål och välkomnar alla intresserade att delta.

 

Våra resor är studieresor vilket bl a innebär att deltagarna förväntas vara aktiva. Huvudelen av våra resor följs upp med helgträffar där deltagarna  redovisar frågeställningar inspirerade av resans innehåll och deltar i diskussioner kring dessa.


Sofiresor ingår i den enskilda firman Pontus Örtendahl. Vi har ställt garantier hos Kammarkollegiet enligt Resegarantilagen.


Kontakta oss om du vill veta mer om Sofiresor.
.