Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

 

Personuppgiftsansvarig

 

Personuppgiftsansvarig är Sofiresor (Firma Pontus Örtendahl).  Skyddet av dina uppgifter är viktig för oss. Det är

lagreglerat i  dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

Nedan kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

 

Om du vill komma i kontakt med oss gör du det på Westby Gård, 669 91 Deje.                               

 E-post info@sofiresor.se  telefon 072 50 11 900 (Pontus Örtendahl ) eller 070 349 94 49. (Eva Liss-Örtendahl)

 

Personuppgifter som samlas in.

 

Vi samlar in de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra resor med dig som deltagare.

Bland dessa uppgifter är namn, kön, födelsedatum. adress, e-postadress och telefonnummer. I vissa fall kan också uppgifter om hälsotillstånd och specialkost behövas. I speciella fall kan också passuppgifter behövas för t ex visum och  flygbiljetter.

 

Personuppgifterna lämnar du själv till oss i samband med bokning av resa. Vi har inga återförsäljare eller mellanhänder utan arrangerar själv alla resor vi marknadsför.

 

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

 

Dina personuppgifter använder vi då vi arrangerar resor som du bokat och för att hålla dig informerad om resorna.

 

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla lagar och för att hantera frågor och klagomål.

 

Vi använder inte dina personuppgifter i samband med marknadsföring.

 

Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa som du bokat. Uppgifter om hälsotillstånd införs aldrig i register och raderas efter ifrågavarande resas slut.

 

Lagring av personuppgifter

 

Vi för följande register.

 

Register över anmälda, bokade och betalande resenärer till olika resor.

 

Register över personer som meddelat oss att de vill ha information från oss via e-post. Du införs i registret efter egen begäran och raderas därifrån så snart du meddelat oss att du önskar bli borttagen från registret.

 

Vi strävar efter att gallra i registren så att inte onödig information lagras. Du kan alltid själv begära att alla dina personuppgifter skall raderas hos oss om de inte behövs av lagkrav.

 

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra än dem som behövs för att vi skall kunna planera och genomföra  resor.

 

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

 

Dina personuppgifter  behandlas av oss på Sofiresor och inom resebranschen som tex flygbolag, hotell och av våra samarbetspartners på resmålen. Vi strävar efter att  till tredje part endast förmedla de personuppgifter som är nödvändiga för den del av resan som berörs.

 

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES.

 

Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartner som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Endast de uppgifter som är nödvändiga för genomförande av resan lämnas till samarbetspartnern.

 

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

 

Dina rättigheter till uppgifter om dig

 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du lämnat till oss. Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligt till oss. Dina uppgifter kommer då att korrigeras eller raderas inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna att raderas inom en månad efter detta slutförts.

 

Du kan kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig vilken vi kommet att lämna inom en månad.

 

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GPDR)?

 

Datainspektionens webplats ”datainspektionen.se” finns mer information om dataskyddsförordningen