Praktisk information

 CORDOBA 2011 FOTO EVA LISS ÖRTENDAHL                               FOTO EVA LISS ÖRTENDAHL              PERU 2011                                                           FOTO EVA LISS ÖRTENDAHL                                                                                                                            

                        


Reseinformation

 

Information finns på hemsidan och skickas via mail till deltagare. OBS att du ALLTID bör kontakta reseledaren  (se "Program 2022") innan platsreservation-/anmälningsavgift betalas. Bokningar görs alltid till Eva (eva@sofiresor.se).

 

 Kontakta Eva eller Pontus om du har frågor kring våra resor.

 


Platsreservation och betalningar

 

Om du vill delta i en resa gäller följande:

 

Du kan säkra en turordningsplats på en resa genom att sätta in 1000 kr på Sofiresors konto med angivande av vald resa och ditt namn, mailadress och telefonnummer. Platserna reserveras i turordning efter inbetalningsdag.

Avgiften återbetalas endast om resan inställes eller du inte kan beredas plats. Avgiften ingår i totalavgiften för resan.

 

Anmälningsavgiftens storlek och betalningsdag framgår av resebeskrivningen (se under "Program 2022").

Den slutliga avgiften betalas enligt särskilt meddelande till deltagarna oftast ca 15 dagar före avresa. Denna avgift återbetalas inte vid sent återbud.


Senast en vecka efter sista dag för anmälningsavgift beslutas om resan skall genomföras. Om den inställs återbetalas anmälningsavgiften men inte av övriga skäl.

 

Eventuella restplatser som bokas efter sista anmälningsdag betalas direkt med full avgift.

 

SE ALLTID TILL ATT DU HAR RESEFÖRSÄKRING SOM TÄCKER KOSTNADER FÖR AVBROTT SOM INTE BEROR PÅ INSTÄLLD RESA. Ibland ingår inte sådant skydd i hemförsäkringen utan särskilt tillägg så kontrollera vad som gäller före avresa.

 


Betalningsmottagare

 

Alla betalningar skall ske till bankgiro 5193-3547  Firma Pontus Örtendahl  (Sofiresor).

 

Vid inställd resa t. ex. pga. för få anmälda deltagare återbetalas hela anmälningsavgiften (inkl. eventuell platsreservationsavgift). I övriga fall återbetalas inte anmälningsavgiften. Se därför till att du har erforderliga försäkringar (visst skydd ingår ibland i hemförsäkring). Slutbetalning återbetalas inte heller om du uteblir från resan.

 

Alla förfrågningar om betalningar skall ske till Eva, eva@sofiresor.se, 070 329 94 49.

 

GLÖM INTE ATT ANGE RESA OCH NAMN PÅ ALLA INBETALNINGAR!

 


Pass

 

Det är deltagarnas ansvar att på alla resor medföra pass med giltighet minst till och med sex månader efter beräknad hemkomst. Vid förfrågan från oss skall namn meddelas exakt som det anges i  passet längst ned på huvudsidan. Ändringskostnader för flygbiljetter etc. pga. av felaktiga uppgifter betalas av deltagaren. 

 

 

 

Resegaranti


Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet

Det betyder att du kan få ersättning om din resa blir inställd eller avbruten om vi skulle drabbas av insolvens.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti. Länk till annan webbplats öppnas i nytt fönster.

Läs mer om resegaranti och ansök om ersättning hos Kammarkollegiet

 

 kammarkollegiet.se/resegaranti.PaketreselagenSofiresors dataskyddspolicy

 

 

 

 

 

 

 

.